Galeria

XI edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy I wraz ze szkolnym koordynatorem do spraw bezpieczeństwa panią Elżbietą Rybicką po raz kolejny dołączyli do programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, mający na celu edukację i poprawę bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. W ramach programu pierwszacy otrzymali książeczki edukacyjne pt.: ,,Dołącz do Akademii!”, które pomogły im zrozumieć zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Pani Elżbieta Rybicka przeprowadziła zajęcia edukacyjne w klasie I podczas, których uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole, a także wskazywali sytuacje niebezpieczne i sposoby zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wezwania służb ratunkowych. Ponadto uczniowie obejrzeli film edukacyjny p.t: ,,Z Puchatkiem bezpiecznie: w szkole, w domu, na drodze, na wycieczce i w Internecie''. Zdobyte podczas realizacji programu wiadomości i umiejętności uczniowie wykorzystali podczas rozwiązywania Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, który odbył się 25 lutego 2020 r. Wszyscy uczniowie klasy I rozwiązali test na ocenę celującą. Dzięki temu nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, a w dniu 11 marca uczniowie klasy I otrzymali dyplomy potwierdzające znajomość zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie.

Zdjęcia w galerii.