Galeria

Nauczanie na odległość

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół od 25 marca będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Nauczyciele będą przekazywać uczniom tematy i materiały do samodzielnego opracowania i nauki kolejnych zagadnień. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony uczniów, a także i rodziców. Rodzice muszą szczególnie wspomóc w nauce dzieci z klas 1 – 3, a także sześciolatki z oddziału przedszkolnego. Nauka będzie się odbywać według tygodniowego planu zajęć, materiały do nauczania będą wysyłane na adresy mailowe. Nauczyciele ustalą sposoby oceny pracy uczniów. Sytuacja przed, którą stanęliśmy jest trudna dla nas wszystkich, dlatego prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość a także rzetelność w nauce.

                                                                                                    Dyrektor SP w Gródkach