Galeria

Konsultacje dla uczniów

Zapraszamy uczniów do korzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły, oto harmonogram dyżurów nauczycieli:

  1. Poniedziałek – pani Czesława Bida w godz. 900 – 1100
  2. Wtorek – pani Jadwiga Styk w godz. 800 – 1000 (klasa VIII)

                                  w godz. 1000 – 1200 (pozostałe klasy)

  1. Środa – pani Agnieszka Golec - w godz. 800 – 1000 (klasa VIII)

                                      w godz. 1000 – 1200 (pozostałe klasy)

  1. Czwartek – pani Elżbieta Rybicka w godz. 800 – 1200

           pani Ewa Polska w godz. 1000 – 1200

           pani Nadiya Batorska w godz. 815 – 1000  (język angielski klasa IV i V)

  1. Piątek – pani Jadwiga Derkacz – Łukasik w godz. 900 – 1030  (klasa VIII)

                                          w godz. 1030 – 1200 (klasa VI i VII)

Pamiętajcie, z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, jednak trzeba zachowywać podstawowe wymogi bezpieczeństwa.