Jak zorganizować dziecku warunki do pracy w domu?

Jak zorganizować dziecku warunki do pracy w domu?

1.      Zwróć uwagę na otoczenie i miejsce, w którym dziecko się uczy.

Pamiętaj, że dziecko do pracy zdalnej potrzebuje komputera z dostępem do Internetu. Powinno mieć stałe, uporządkowane i ciche miejsce do odrabiania zadań domowych, aby móc się skoncentrować na pracy.  Dziecko nie powinna rozpraszać muzyka, telefon powinien zostać wyciszony. Dzięki temu nie będzie pokusy sprawdzenia facebooka, bądź odpisania na smsa.

2.      Ustal stałe godziny przeznaczone na naukę zdalną.

Optymalnie byłoby, gdyby dziecko rozpoczynało i kończyło naukę o stałych porach. Takie rozwiązanie ureguluje jego rytm dnia, pomoże poczuć się obowiązkowym i zdyscyplinowanym. Godziny pracy mogą być takie same jak te, które były przeznaczone na naukę w szkole.

3.      Pozwól dziecku robić przerwy podczas nauki.

Dziecko ma prawo do przerwy podczas nauki. Krótka przerwa (5-10 minut) wspomoże proces utrwalenia wiedzy oraz pomoże dziecku, gdy przeżywa zniechęcenie i frustrację. Długość czasu przeznaczonego na sesję nauki należy dostosować do wieku dziecka, nie powinny one nigdy trwać dłużej niż 45 minut.

4.      Zlecone zadania  dziecko wykonuje samodzielnie.

Zanim dziecko zacznie opracowywać przesłane przez nauczyciela materiały i zadania, omów z nim, co ma do zrobienia, szczególnie jeśli Twoje dziecko uczęszcza do klas 1-3. Upewnij się, że dziecko zrozumiało zadania. Nad ich rozwiązaniem powinno pracować samodzielnie.

 

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

  • Pamiętaj, by stale dopingować i towarzyszyć dziecku w procesie nauczania.
  • Staraj się nie oceniać dziecka, gdy coś mu nie wychodzi.
  • Nagradzaj dziecko za dobrze wykonane zadania. Niech kojarzy swój sukces z przyjemnością, docenieniem i nagrodą.
  • Nie porównuj  swojego dziecka z rówieśnikami, czy starszym rodzeństwem. Każde dziecko ma własne talenty, zdolności oraz przedmioty, z którymi miewa problemy.
  • Postaraj się wskazywać dziecku praktyczne zastosowania dla zdobywanej przez nie wiedzy.
  • Zainstaluj dziecku programy multimedialne, utrwalające wiedzę np. tabliczkę mnożenia, ortografię.
  • Postaraj się, by dziecko rozwiązywało zadanie domowe w dniu kiedy zostało zadane. W ten sposób lepiej utrwali przyswojoną wiedzę.
  • Zachęcaj dziecko do systematyczności. Przyswajanie wiedzy stopniowo i w niewielkich partiach zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku.
  • Wykaż zainteresowanie tym co nowego dziecko się dzisiaj nauczyło, a gdy zacznie opowiadać zaangażuj się i zadawaj bardziej szczegółowe pytania.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci podczas nauki zdalnej?

1. Porozmawiaj z dzieckiem na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Najczęstsze zagrożenia dla bezpieczeństwa najmłodszych w sieci to między innymi przemoc, pornografia, hazard, ujawnianie informacji prywatnych, próby wyłudzeń pieniędzy, a także niebezpieczeństwa spowodowane przez działania cyberprzestępców. Wspólne odkrywanie treści internetowych, pokazywanie właściwych zachowań, jak również potencjalnych zagrożeń przyczyni się do wzrostu świadomości dziecka na temat tego, jak ma pracować online.

2. Zadbaj, aby wasz domowy komputer posiadał program antywirusowy, który ochroni dziecko przed cyberzagrożeniami oraz zablokuje nieodpowiednie treści.

3. Dopilnuj, aby dziecko korzystało z zaufanych stron do nauki zdalnej polecanych przez MEN, kuratorium oraz szkołę.

4. Chroń prywatność dziecka w sieci. Jeżeli dziecko posiada konto na portalu społecznościowym, warto zadbać o to, aby takie informacje jak wiek, adres czy numer kontaktowy nie były ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników sieci.

  Opracowała:
Katarzyna Madej