KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkach działając na podstawie §18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69), informuje, że zostaje zawieszone funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródkach do dnia 24 maja 2020 r.

Powodem zawieszenia działalności oddziału przedszkolnego jest wystąpienie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów tj. zagrożenie zakażeniem wirusem COVID-19. Ponadto decyzję o zawieszeniu funkcjonowania oddziału podjęto również z uwagi na niezgłoszenie przez rodziców chęci uzyskania opieki nad dzieckiem.

Realizacja podstawy programowej będzie nadal prowadzona w formie zdalnej.

Jednocześnie informuję, że w sytuacji zgłoszenia zapotrzebowania przez pracujących rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego działalność oddziału zostanie wznowiona.