Komunikat dyrektora

Od 25 maja najmłodsi uczniowie mogą wrócić do szkoły. W związku z tym wszyscy muszą przestrzegać zalecanych norm sanitarnych. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem opracowanym na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Gródkach.