Dla ósmoklasistów

Od 25 maja 2020r. zapraszamy uczniów klasy 8 do szkoły na konsultacje. Będą się one odbywać według harmonogramu ustalonego przez wychowawcę w porozumieniu z dyrektorem i nauczycielami prowadzącymi.

Przypominamy też, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

16 czerwca – język polski

17 czerwca – matematyka

18 czerwca – język angielski

Pamiętajcie o zalecaniach GIS obowiązujących na egzaminie.