Dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć

w roku szkolnym 2019/2020

 

31 października 2019r. (czwartek)

2, 3 stycznia 2020r. (czwartek, piątek)

21 – 22 – 23 kwietnia 2020r. egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla pozostałych uczniów

12 czerwca 2020r. (piątek)

W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  dni 21, 22 i 23 kwietnia, planowane jako wolne, były dniami nauki zdalnej, natomiast dniami wolnymi od zajęć będą dni 16, 17 i 18 czerwca 2020r.