Zdalne nauczanie

Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość

w Szkole Podstawowej w Gródkach

z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w dniach od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. zadania szkoły będą realizowane w zmienionych warunkach organizacyjnych. Nauka prowadzona będzie na odległość z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania.
 2. Wychowawcy klas ustalają w porozumieniu rodzicami adresy mailowe dla każdego ucznia i przekazują pozostałym nauczycielom, którzy uczą w danych klasach.
 3. Uczniowie mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Jest to warunek klasyfikacji uczniów.
 4. Nauczyciele zgodnie z planem lekcji przekazują uczniom rozsądną, niezbyt dużą liczbę zadań.
 5. Uczniowie (młodsi uczniowie z pomocą rodziców) każdego dnia powinni odebrać informacje o zadaniach i niezbędnych treściach nauczania, które prześlą nauczyciele. Uczniowie mogą kierować pytania do nauczyciela drogą mailową; rodzice mogą kontaktować się drogą telefoniczną, smsem.
 6. Uczniowie otrzymują zadania do samodzielnego wykonania w określonych ramach czasowych i odsyłają je do nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej lub innej platformy edukacyjnej.
 7. Nauczyciele sprawdzają i oceniają pracę ucznia.
 8. Uczniowie korzystają z materiałów zalecanych przez nauczyciela. Jeżeli będzie potrzeba logowania się na wybraną platformę, uczniowie dostaną wyraźne polecenie nauczyciela, przestrzegając zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 9. Uczniowie podczas nauki zdalnej powinni korzystać z dobrze przygotowanego miejsca do nauki w domu. Rodzice zadbają o zapewnienie dostępu swoim dzieciom do komunikacji elektronicznej, tak aby każdy uczeń miał możliwość korzystania z komputera, laptopa, tabletu, telefonu z dostępem do Internetu.
 10. Rodzice mogą skorzystać ze strony:http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/internetowe-zagrozenia-dzieci-i-mlodziezy , są tam informacje na temat zagrożeń w Internecie.
 11. Dokumentacją zdalnego nauczania są wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną do uczniów, a także rejestr opracowywanej tematyki dla każdej klasy prowadzony przez nauczyciela danego przedmiotu, który będzie włączony do dokumentacji szkolnej.

 

 

                                                                                              Dyrektor SP w Gródkach

                                                                                                     Jolanta Dzwolak