Galeria

09Listopad Dzień Zdrowego Śniadania 2019

Już po raz siódmy nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Dzień 8 listopada 2019r. uczniowie z klasy I, II i III rozpoczęli od wspólnego przygotowania śniadania, gdyż właśnie w tym dniu obchodzony jest Dzień Zdrowego Śniadania. Od godziny 8 w kuchni szkolnej młodsi uczniowie pod opieką swych wychowawczyń – pani Jolanty Batorskiej i pani Zofii Batorskiej robili różne smakowite, a zarazem pożywne  kanapki. Dzieci potrafiły dzielić się produktami, działać wspólnie i zgodnie. Nie bały się próbować nowych smaków. Takie śniadanie było dla nich prawdziwą frajdą, a zarazem rozbudzaniem świadomości o roli właściwego odżywiania. Było wesoło, smacznie i sympatycznie. 

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
04Listopad Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2019

W dniu 30 października 2019 r. po raz kolejny uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Tegoroczne hasło obchodów brzmiało: ,,Wyobraź sobie ...”.Organizatorem uroczystości była pani Elżbieta Rybicka, nauczyciel bibliotekarz, która do udziału w projekcie zaprosiła uczniów wszystkich klas oraz ich wychowawców. W trakcie apelu uczeń klasy VII przybliżył historię i cele obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych natomiast uczniowie klasy VI w swoim przedstawieniu pt: ,,Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” zwrócili uwagę na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Odbyła się również zabawa z książką w wykonaniu uczniów z klas I-VIII, której celem było zachęcenie zebranych do przeczytania wybranych książek. Po swoim występie reklamowym uczniowie otrzymali w nagrodę od nauczyciela bibliotekarza zakładki do książek. Prowadząca podsumowała również współzawodnictwo czytelnicze poszczególnych klas oraz wyróżniła uczniów, którzy wypożyczyli największą liczbę książek  Najlepiej czytającą w klasą w szkole jest klasa I, natomiast do uczniów wyróżniających się w czytelnictwie w  klasach I-III należy Zuzanna Stańczyk, zaś w klasach IV-VIII Katarzyna Szewczyk. Uczennice te zostały nagrodzone odznakami ,,mistrza czytania”. W ramach działań związanych z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  dnia 29 października 2019 r. odbyło się w bibliotece szkolnej wspólne czytanie bajek, pod hasłem „Dzień z bajką ”. W tym dniu uczennice z klasy VIII Kasia Szewczyk i Kinga Zdybel czytały bajki przedszkolakom. Ponadto na przerwach śródlekcyjnych odbywały się mini - konkursy czytelnicze dla chętnych uczniów z poszczególnych klas, którzy byli nagradzani upominkami. Mamy nadzieję, że taka akcja zachęci wszystkich uczniów do sięgnięcia po ciekawe książki.

Zdjęcia w galerii.                               

Czytaj więcej...
 
30Październik „Szkoła pamięta”
środa, 30, październik 2019 14:21

„Szkoła Pamięta” to akcja ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mająca na celu zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającym się świętem zmarłych. Nasza szkoła włączyła się w tą akcję, gdyż jak co roku także i w tym pamiętaliśmy o miejscach spoczynku ludzi związanych z walką o niepodległość. Uczennice z klasy V wraz z wychowawczynią Jolantą Kłyza uporządkowały grób nieznanego żołnierza na cmentarzu w Gródkach, wymieniły zadzerwiałą tabliczkę z napisem na nową kamienną, udekorowały grób kwiatami i zapaliły znicze. Podobnie uczynili uczniowie klasy VIII wraz z panią Małgorzatą Kolano na grobie przedwojennego kierownika naszej szkoły Stefana Lisa i jego matki na cmentarzu w Gilowie. Przy tablicy ustawionej przy szkole ku czci zamordowanych przez hitlerowców 20 mieszkańców Gródek, dziewczęta z klasy VI ustawiły kwiaty i zapaliły znicze. Co roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły pamiętają o tych miejscach i w czasie listopadowych świąt są one zadbane i ustrojone. 

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
23Październik W Teatrze Muzycznym – „Nie taki dwór straszny”
środa, 23, październik 2019 12:13

W dniu 21 października 2019r. czterdzieścioro uczniów z naszej szkoły pod opieką pań Jolanty Dzwolak, Zofii Batorskiej, Jadwigi Styk wyjechało do Lublina do Teatru Muzycznego. Wyjazd zorganizowany był w celu uczczenia znakomitego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Rok 2019 został ustanowiony „Rokiem Stanisława Moniuszki”, gdyż mija 200 lat od narodzin naszego wybitnego kompozytora. Spektakl, który obejrzeliśmy przedstawiał operę „Straszny Dwór” opracowaną w wersji kameralnej i skróconej. Prezentował najważniejsze muzyczne fragmenty i sceny połączone narracją, która przybliżała treść narodowego dzieła. Muzyka słuchana na żywo, piękne głosy artystów oraz przepiękne stroje z dawnej epoki robiły niesamowite wrażenie. I mimo, że niektórzy mówili, że nie rozumieli o czym artyści śpiewają to sama oprawa, nastrój i miejsce wywoływały dreszczyk emocji. A już szczególne wrażenie na wszystkich zrobił żywiołowo zatańczony mazur, kończący operę. Była to niesamowita lekcja polskiej muzyki i historii. Po uczcie „dla ducha” było coś i „dla ciała”, gdyż wstąpiliśmy do restauracji McDonalds. 

W trakcie trwania spektaklu nie wolno robić zdjęć, więc tylko kilka zdjęć do obejrzenia w galerii.

Czytaj więcej...
 
22Październik Pokaz historyczny ,,Wrzesień 1939”
wtorek, 22, październik 2019 12:07

W dniu 18 października 2019 roku odbyła się  niezwykła lekcji historii pod hasłem: ,,Wrzesień 1939”, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa i zniknęła II Rzeczpospolita”. Zaprezentowała ją Grupa Artystyczna ,Rekonstrukto z Lublina, która omówiła i przedstawiła sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, wygląd polskiego munduru wojskowego z czasów II wojny światowej, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej oraz  technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie Wojska Polskiego. Podczas pokazu odbywały się rekonstrukcje z udziałem uczniów, takie jak nakładanie masek przeciwgazowych, musztra oraz użycie sprzętu bojowego. Na zakończenie każdy uczeń mógł obejrzeć bezpieczne repliki broni. Ta żywa lekcja historii w ciekawy sposób  przybliżyła czasy II wojny światowej. Na pewno na długo zapadnie w pamięci uczestników.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
21Październik Historycznie i patriotycznie - Wyjazd na film pt:,, Legiony”
poniedziałek, 21, październik 2019 16:46

17 października 2019 r. uczniowie klasy siódmej i ósmej z naszej szkoły wraz z wychowawcą – panią Elżbietą Rybicką i uczniami ze szkoły w Turobinie uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Celem wyjazdu była wizyta w kinie Cinema City, gdzie uczniowie obejrzeli film wojenny p.t.: ,,Legiony”, który stał się inspiracją do przygotowania akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów i nauczycieli. Jej autorami są Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej. Film ,,Legiony” opowiada historię młodych ludzi wchodzących w dorosłość, którzy przeżywają osobiste rozterki. Wielka historia XX wieku jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie opowieści o przyjaźni, nadziei, marzeniach o wolności, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych czasach. Jest to także opowieść o miłości do będącej w niewoli ojczyzny. Reżyser filmu Dariusz Gajewski w ciekawy sposób przybliżył zarówno atmosferę, jaka panowała w szeregach legionistów, jak i dylematy, przed którymi stali wówczas młodzi Polacy. Film ten  wszystkim bardzo podobał. To nie była tylko lekcja historii, ale przede wszystkim lekcja patriotyzmu.

 

Czytaj więcej...
 
18Październik Szkolna uroczystość – Pasowanie na ucznia i Dzień Edukacji Narodowej
piątek, 18, październik 2019 16:40

W dniu 16 października 2019r. odbyła się doniosła szkolna uroczystość z udziałem pana wójta Andrzeja Koziny, emerytowanych nauczycieli – pani Krystyny Szuba, Pani Aliny Taradyś i pana Jerzego Bugały oraz rodziców dzieci z klasy I. Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym przewodnicząca SU powitała wszystkich przybyłych gości. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się nauczyli w szkole. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały ,,egzamin pierwszoklasisty”. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Pani dyrektor złożyła życzenia wytrwałości i sukcesów na drodze obowiązków szkolnych uczniom klasy I i ich rodzicom. Z kolei pan wójt złożył życzenia wszystkim pierwszakom wymieniając każdego z imienia oraz życzenia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie ze starszych klas przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny dedykowany nauczycielom. Tu do życzeń dołożyli się rodzice wręczając nauczycielom obecnym na uroczystości kwiaty oraz zaprosili na przygotowany przez nich poczęstunek. Na poczęstunek zostali też zaproszeni uczniowie z klas I – III. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
17Październik Uroczyste powołanie Szkolnego Koła Caritas.
czwartek, 17, październik 2019 08:27

Dzień 10 października 2019 r. zapisał się głęboko w naszych sercach. W tym dniu zostało powołane Szkolne Koło Caritas. W inauguracji udział wzięli goście z Caritas Archidiecezji Lubelskiej: ks. Paweł Tomaszewski - zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Joanna Bańczerowska - koordynatorka wolontariatu oraz nasz ksiądz proboszcz – Wiesław Klimek. Uczniowie naszej szkoły wysłuchali prezentacji, w której przedstawiono zasady działalności SKC. Młodzi wolontariusze z ogromnym entuzjazmem przyjęli propozycję działania w SKC w myśl słów świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Opiekunem naszego koła jest pani Henryka Miksza.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 

Więcej artykułów…

  1. Sukces naszego ucznia!
  2. Dzień Chleba 2019
  3. IX Światowy dzień Tabliczki Mnożenia
poprz.3456789101112nast.