Galeria

22Październik Pokaz historyczny ,,Wrzesień 1939”

W dniu 18 października 2019 roku odbyła się  niezwykła lekcji historii pod hasłem: ,,Wrzesień 1939”, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa i zniknęła II Rzeczpospolita”. Zaprezentowała ją Grupa Artystyczna ,Rekonstrukto z Lublina, która omówiła i przedstawiła sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, wygląd polskiego munduru wojskowego z czasów II wojny światowej, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej oraz  technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie Wojska Polskiego. Podczas pokazu odbywały się rekonstrukcje z udziałem uczniów, takie jak nakładanie masek przeciwgazowych, musztra oraz użycie sprzętu bojowego. Na zakończenie każdy uczeń mógł obejrzeć bezpieczne repliki broni. Ta żywa lekcja historii w ciekawy sposób  przybliżyła czasy II wojny światowej. Na pewno na długo zapadnie w pamięci uczestników.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
21Październik Historycznie i patriotycznie - Wyjazd na film pt:,, Legiony”

17 października 2019 r. uczniowie klasy siódmej i ósmej z naszej szkoły wraz z wychowawcą – panią Elżbietą Rybicką i uczniami ze szkoły w Turobinie uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Celem wyjazdu była wizyta w kinie Cinema City, gdzie uczniowie obejrzeli film wojenny p.t.: ,,Legiony”, który stał się inspiracją do przygotowania akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów i nauczycieli. Jej autorami są Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej. Film ,,Legiony” opowiada historię młodych ludzi wchodzących w dorosłość, którzy przeżywają osobiste rozterki. Wielka historia XX wieku jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie opowieści o przyjaźni, nadziei, marzeniach o wolności, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych czasach. Jest to także opowieść o miłości do będącej w niewoli ojczyzny. Reżyser filmu Dariusz Gajewski w ciekawy sposób przybliżył zarówno atmosferę, jaka panowała w szeregach legionistów, jak i dylematy, przed którymi stali wówczas młodzi Polacy. Film ten  wszystkim bardzo podobał. To nie była tylko lekcja historii, ale przede wszystkim lekcja patriotyzmu.

 

Czytaj więcej...
 
18Październik Szkolna uroczystość – Pasowanie na ucznia i Dzień Edukacji Narodowej
piątek, 18, październik 2019 16:40

W dniu 16 października 2019r. odbyła się doniosła szkolna uroczystość z udziałem pana wójta Andrzeja Koziny, emerytowanych nauczycieli – pani Krystyny Szuba, Pani Aliny Taradyś i pana Jerzego Bugały oraz rodziców dzieci z klasy I. Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym przewodnicząca SU powitała wszystkich przybyłych gości. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się nauczyli w szkole. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały ,,egzamin pierwszoklasisty”. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Pani dyrektor złożyła życzenia wytrwałości i sukcesów na drodze obowiązków szkolnych uczniom klasy I i ich rodzicom. Z kolei pan wójt złożył życzenia wszystkim pierwszakom wymieniając każdego z imienia oraz życzenia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie ze starszych klas przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny dedykowany nauczycielom. Tu do życzeń dołożyli się rodzice wręczając nauczycielom obecnym na uroczystości kwiaty oraz zaprosili na przygotowany przez nich poczęstunek. Na poczęstunek zostali też zaproszeni uczniowie z klas I – III. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
17Październik Uroczyste powołanie Szkolnego Koła Caritas.
czwartek, 17, październik 2019 08:27

Dzień 10 października 2019 r. zapisał się głęboko w naszych sercach. W tym dniu zostało powołane Szkolne Koło Caritas. W inauguracji udział wzięli goście z Caritas Archidiecezji Lubelskiej: ks. Paweł Tomaszewski - zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Joanna Bańczerowska - koordynatorka wolontariatu oraz nasz ksiądz proboszcz – Wiesław Klimek. Uczniowie naszej szkoły wysłuchali prezentacji, w której przedstawiono zasady działalności SKC. Młodzi wolontariusze z ogromnym entuzjazmem przyjęli propozycję działania w SKC w myśl słów świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Opiekunem naszego koła jest pani Henryka Miksza.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
16Październik Sukces naszego ucznia!
środa, 16, październik 2019 09:47

Uczeń klasy VII Karol Łukasik zdobył wyróżnienie w konkursie dla dzieci ze szkół z obszarów wiejskich pod nazwą „Europejskie Lubelskie". Ideą konkursu, organizowanego przez Województwo Lubelskie było ukazanie oczyma dzieci z obszarów wiejskich jak europejskie fundusze zmieniają krajobraz polskiej wsi. Według informacji organizatorów na konkurs wpłynęło blisko 470 prac, z czego komisja konkursowa wybrała 46 zwycięskich prac, a wśród nich pracę naszego ucznia. W dniu 10 października 2019r. Karol wraz z rodzicami udał się do Lublina by uczestniczyć w uroczystości wręczania nagród laureatom konkursu. Gratulujemy Karolowi i cieszymy się, bo jego sukces rozsławia naszą małą szkołę w województwie.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
10Październik Dzień Chleba 2019
czwartek, 10, październik 2019 08:17

8 października 2019 roku, obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Chleba”. Z tej okazji odbył się apel, którego celem było propagowanie zdrowotnych właściwości chleba, szczególnie ciemnego pieczywa, jak również promowanie zasad zdrowego odżywiania oraz zachęcenie wszystkich do "zdrowego stylu życia". Uczniowie poznali przysłowia i wiersze związane z chlebem, zwracając uwagę na szacunek do chleba i do pracy. Mieli również możliwość zapoznania się z historią chleba. Na stole, tworzącym dekorację pojawiły się różnorodne wypieki, wśród których królował chleb, ale były też drożdżowe bułeczki, rogaliki i chałki. Po apelu uczniowie zostali zaproszeni na degustację. Wierzymy, że zainspiruje ona wielu do samodzielnych poszukiwań, tego co naturalne i zdrowe. Apel przygotowała pani Jolanta Batorska, która pełni funkcję szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
05Październik IX Światowy dzień Tabliczki Mnożenia
sobota, 05, październik 2019 08:11

W dniu 4 października 2019r. po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Karol i Patryk wcielili się w role egzaminatorów i z pomocą asystentów Weroniki i Sebastiana przeprowadzili egzamin z tabliczki mnożenia dla wszystkich uczniów z klas IV- VIII oraz chętnych z klasy III. Egzaminatorzy i asystenci również mogli sprawdzić swoje umiejętności. Okazało się, że z tabliczką mnożenia nie jest najlepiej. Tylko 3 uczniów a klas IV- VIII oraz dwoje z klasy III zdało egzamin bezbłędnie, a sześciu kolejnych popełniło po jednym błędzie. Najlepszą znajomością tabliczki mnożenia wykazali się: Kasia Woźnica i Kinga Kwietniewska z klasy VI, Karol Łukasik z klasy VII oraz Wiktoria Rycerz i Bartek Kot z klasy III. Pozostałych zachęcamy do jak najszybszego nadrobienia zaległości.

Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...
 
03Październik Uczciliśmy Dzień Chłopaka 2019
czwartek, 03, październik 2019 11:18

Poniedziałek – 30 września 2019r. był bardzo miły dla chłopców, gdyż z okazji Dnia Chłopaka koleżanki ze wszystkich klas, także z przedszkola (z pomocą mam) postarały się o drobne upominki dla swych sympatycznych kolegów. Również z tej okazji wychowawczynie klas IV-VIII zorganizowały dyskotekę, na której bawili się ich wychowankowie. Oprócz zwyczajowych tańców przy muzyce dziewczyny z klasy VIII przygotowały zabawy i konkurencje sprawnościowe. Impreza była bardzo udana i nie popsuł jej nawet brak prądu. Nad wszystkim czuwały panie: Elżbieta Rybicka, Czesława Bida i Jolanta Kłyza.

Zdjęcia w galerii.

 

Czytaj więcej...
 

Więcej artykułów…

  1. Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
  2. Na Festiwalu Piosenki Patriotycznej 2019
  3. Sprzątanie świata 2019
poprz.567891011121314nast.